Gọi ngay: 0903358083- 0973478478

Loading...

  NHỮNG NGÀNH NGHỀ KINH DOANH YÊU CẦU PHẢI CÓ VỐN PHÁP ĐỊNH

  Vốn pháp định là một trong những điều kiện cần của một số ngành nghề khi tiến hành đăng ký kinh doanh. Sau đây, chúng tôi tổng hợp quy định về vốn pháp định của một số ngành nghề để quý khách hàng được biết.

  STT

  Ngành nghề

  Văn bản

  Vốn pháp định

  Đối tượng

  1

  Dịch vụ bảo vệ

  Điều 11 Nghị định 96/2016/NĐ-CP

  1.000.000 USD

  Cơ sở kinh doanh nước ngoài đầu tư góp vốn với cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ của Việt Nam

  2

  Bán hàng đa cấp

  Điều 7 Nghị định 40/2018/NĐ-CP

  10 tỷ đồng

   

  3

  Sở Giao dịch hàng hóa

  Điều 8 Nghị định 51/2018/NĐ-CP

  150 tỷ đồng

   

  Điều 17 Nghị định 51/2018/NĐ-CP

  5 tỷ đồng

  Thành viên môi giới

  Điều 21 Nghị định 51/2018/NĐ-CP

  75 tỷ đồng

  Thành viên kinh doanh

  4

  Kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng thực phẩm đông lạnh

  Điều 23 Nghị định 68/2018/NĐ-CP

  Ký quỹ 10 tỷ đồng, nộp tại tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp có kho, bãi

   

  5

  Kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hóa có thuế tiêu thụ đặc biệt

  Điều 24 Nghị định 68/2018/NĐ-CP

  Ký quỹ 7 tỷ đồng nộp tại tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

   

  8

  Kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hóa đã qua sử dụng

  Điều 25 Nghị định 68/2018/NĐ-CP

  Ký quỹ 7 tỷ đồng nộp tại tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

   

  9

  Thành lập trường trung cấp sư phạm

  Điều 78 Nghị định 46/2017/NĐ-CP

  Vốn đầu tư xây dựng trường được đầu tư bằng nguồn vốn hợp pháp, không bao gồm giá trị về đất đai và bảo đảm mức tối thiểu là 50 tỷ đồng

   

  10

  Thành lập trường cao đẳng sư phạm

  Điều 78 Nghị định 46/2017/NĐ-CP

  Vốn đầu tư xây dựng trường được đầu tư bằng nguồn vốn hợp pháp, không bao gồm giá trị về đất đai và bảo đảm mức tối thiểu là 100 tỷ đồng

   

  11

  Thành lập trường đại học tư thục

  Điều 87 Nghị định 46/2017/NĐ-CP

  Trên 500 tỷ đồng

   

  12

  Cho thuê lại lao động

  Điều 05 Nghị định 29/2019/NĐ-CP

  Ký quỹ 2 tỷ đồng tại ngân hàng thương mại hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam

   

  13

  Dịch vụ việc làm

  Điều 10 Nghị định 52/2014/NĐ-CP

  Ký quỹ 300 triệu đồng) tại ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp mở tài khoản giao dịch chính

   

  14

  Kinh doanh bất động sản

  Điều 03 Nghị định 76/2015/NĐ-CP

  20 tỷ đồng

   

  15

  Văn phòng Thừa phát

  Điều 18 Nghị định 61/2009/NĐ-CP

  Ký quỹ 100 triệu đồng cho mỗi Thừa phát lại hoặc có bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp. Việc ký quỹ được thực hiện tại tổ chức tín dụng

   

  16

  Kinh doanh sản xuất phim

  Điều 03 Nghị định 142/2018/NĐ-CP

  200 triệu đồng

   

  17

  Kinh doanh dịch vụ lữ hành

  Điều 14 Nghị định 168/2017/NĐ-CP

  100 triệu đồng

  Kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa

  250 triệu đồng

  Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam

  500 triệu đồng

  Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch ra nước ngoài

  500 triệu đồng

  Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam và khách du lịch ra nước ngoài

  18

  Kinh doanh dịch vụ đòi nợ

  Điều 13 Nghị định 104/2007/NĐ-CP

  2 tỷ đồng

   

  19

  Thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn bảo hiểm

  Điều 7 Nghị định 73/2016/NĐ-CP

  Tổng tài sản tối thiểu tương đương 02 tỷ đô la Mỹ vào năm liền kề trước năm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép

  Tổ chức nước ngoài

   

   

  Tổng tài sản tối thiểu 2.000 tỷ đồng Việt Nam vào năm liền kề trước năm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép

  Tổ chức Việt Nam

  20

  Kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ và bảo hiểm sức khỏe

  Điều 10 Nghị định 73/2016/NĐ-CP

  300 tỷ

   

  21

  Kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ và bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm hàng không hoặc bảo hiểm vệ tinh

  350 tỷ

   

  22

  Kinh doanh bảo phi nhân thọ và bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm hàng không và bảo hiểm vệ tinh

  400 tỷ

   

  23

  Kinh doanh bảo hiểm nhân thọ (trừ bảo hiểm liên kết đơn vị, bảo hiểm hưu trí) và bảo hiểm sức khỏe

  Điều 10 Nghị định 73/2016/NĐ-CP

  600 tỷ

   

  24

  Kinh doanh bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm liên kết đơn vị hoặc bảo hiểm hưu trí

  800 tỷ

   

  25

  Kinh doanh bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm liên kết đơn vị và bảo hiểm hưu trí

  1000 tỷ

   

  26

  Doanh nghiệp bảo hiểm sức khỏe

  Điều 10 Nghị định 73/2016/NĐ-CP

  300 tỷ

   

  27

  Kinh doanh tái bảo hiểm phi nhân thọ hoặc cả hai loại hình tái bảo hiểm phi nhân thọ và tái bảo hiểm sức khỏe

  Điều 10 Nghị định 73/2016/NĐ-CP

  400 tỷ

   

  28

  Kinh doanh tái bảo hiểm nhân thọ hoặc cả hai loại hình tái bảo hiểm nhân thọ và tái bảo hiểm sức khỏe

  700 tỷ

   

  29

  Kinh doanh cả 3 loại hình tái bảo hiểm nhân thọ, tái bảo hiểm phi nhân thọ và tái bảo hiểm sức khỏe

  1100 tỷ

   

  30

  Kinh doanh môi giới bảo hiểm gốc hoặc môi giới tái bảo hiểm

  Điều 10 Nghị định 73/2016/NĐ-CP

  4 tỷ

   

  31

  Kinh doanh môi giới bảo hiểm gốc và môi giới tái bảo hiểm

  8 tỷ

   

  32

  Kinh doanh vận chuyển hàng không

  Điều 8 Nghị định 92/2016/NĐ-CP

  700 tỷ

  Khai thác đến 10 tàu bay  với doanh nghiệp có khai thác vận chuyển hàng không quốc tế

  33

  300 tỷ

  Khai thác đến 10 tàu bay  với doanh nghiệp có khai thác vận chuyển hàng không nội địa

  34

  Điều 8 Nghị định 92/2016/NĐ-CP

  1.000 tỷ

  Khai thác từ 11 đến 30 tàu bay với doanh nghiệp có khai thác vận chuyển hàng không quốc tế

  35

  600 tỷ

  Khai thác từ 11 đến 30 tàu bay với doanh nghiệp có khai thác vận chuyển hàng không nội địa

  36

  Điều 8 Nghị định 92/2016/NĐ-CP

  1.300 tỷ

  Khai thác trên 30 tàu bay với doanh nghiệp có khai thác vận chuyển hàng không quốc tế

  37

  700 tỷ

  Khai thác trên 30 tàu bay với doanh nghiệp có khai thác vận chuyển hàng không nội địa

  38

  Kinh doanh cảng hàng không

  Điều 14 Nghị định 92/2016/NĐ-CP

  100 tỷ

  cảng hàng không nội địa

  39

  200 tỷ

  cảng hàng không quốc tế

  40

  Kinh doanh dịch vụ khai thác nhà ga hành khách

  Điều 17 Nghị định 92/2016/NĐ-CP

  30 tỷ

   

  41

  Kinh doanh dịch vụ khai thác nhà ga, kho hàng hóa

  30 tỷ

   

  42

  Kinh doanh dịch vụ cung cấp xăng dầu

  30 tỷ

   

  43

  Doanh nghiệp phá dỡ tàu biển

  Điều 04 Nghị định 147/2018/NĐ-CP

  50 tỷ

   

  44

  Hoạt động thông tin tín dụng

  Điều 01 Nghị định 57/2016/NĐ-CP

  30 tỷ

   

  45

  Kinh doanh dịch vụ môi giới mua bán nợ, tư vấn mua bán nợ

  Điều 06 Nghị định 69/2016/NĐ-CP

  5 tỷ

   

  46

  Kinh doanh hoạt động mua bán nợ

  Điều 07 Nghị định 69/2016/NĐ-CP

  100 tỷ

   

  47

  Kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch nợ

  Điều 08 Nghị định 69/2016/NĐ-CP

  500 tỷ

   

  48

  Kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng

  Điều 05 Nghị định 84/2016/NĐ-CP

  6 tỷ

   

  49

  Môi giới chứng khoán

  Điều 71 Nghị định 58/2012/NĐ-CP

  25 tỷ

   

  50

  Tự doanh chứng khoán

  50 tỷ

   

  51

  Bảo lãnh phát hành chứng khoán

  165 tỷ

   

  52

  Tư vấn đầu tư chứng khoán

  10 tỷ

   

  53

  công ty quản lý quỹ tại Việt Nam, chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam

  Điều 71 Nghị định 58/2012/NĐ-CP

  25 tỷ

   

  54

  Công ty đầu tư chứng khoán đại chúng

  Điều 79 Nghị định 58/2012/NĐ-CP

  50 tỷ

   

  55

  Công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ

  Điều 87 Nghị định 58/2012/NĐ-CP

  50 tỷ

   

  Minh Thái Luật - Theo Hân NguyễnTVPL

   
  • Chia sẻ qua viber bài: NHỮNG NGÀNH NGHỀ KINH DOANH YÊU CẦU PHẢI CÓ VỐN PHÁP ĐỊNH

  Tin tức Liên quan

  Bài viết mới